Kontakt

Kontakt Alexander Meyer direkte

Kontakt

Kontakt Alexander Meyer direkte

Alexander Meyer er en engasjert og engasjerende formidler som holdt et foredrag for våre tillitsvalgte der han bidro med nye perspektiver på skolen. Det var tydelig at han både skapte engasjement og refleksjon hos publikum. Jeg tenker alle som ønsker ny forståelse for hvorfor skolen er som den er og hvorfor vi har de utfordringene vi har i skolen, vil kunne ha glede av å lytte til Meyers tanker og ideer. Han får våre beste anbefalinger.

Rannveig Theisen – (daværende) leder av Utdanningsforbundet Innlandet

Intervjuer

Øyvind Børven – Et bedre skole-Norge – Mening i skolen, med Alexander Meyer

Lektor Lomsdalen intervjuer Alexander Meyer – Skolen 2.0 og Det store skolespranget

Alexander Meyer intervjuet av Kaja Mejlbo for utdanningsnytt.no – Vil belønne elevene for innsatsen

Foredrag